Zgłoszenia według krajów

Kraj Klasa klub Klasa 15-metrowa Klasa standard
1 Stany Zjednoczone 2 2 2
2 Belgia 2 2 2
3 Austria 2 1 1
4 Wielka Brytania 2 2 2
5 Finlandia 1 2 2
6 Rosja 2 1 2
7 Australia 2 2 0
8 Francja 1 2 3
9 Hiszpania 2 2 1
10 Włochy 2 0 2
11 Szwecja 2 0 1
12 Czechy 2 2 2
13 Białoruś 2 0 0
14 Litwa 2 0 0
15 Południowa Afryka 0 0 2
16 Rumunia 0 0 2
17 Polska 1 0 1
18 Niemcy 4 2 2
19 Szwajcaria 1 2 2
20 Holandia 2 1 2
21 Węgry 2 2 2
22 Słowacja 2 0 2
23 Japonia 0 0 1
24 Kanada 1 1 0
25 Argentyna 2 1 2
26 Chorwacja 2 1 2
27 Dania 2 2 2
28 Słowenia 1 0 0