Co nowego?

12 marca 2018
Pragniemy zwrócić uwagę, że od 8 marca w dziale "download" znajduje się nowa wersja Biuletynu (wer. 1.1). Od tej chwili mamy tylko jedno konto EUR dla wszystkich wpłat. Aktualny status pilotów i drużyn może być sprawdzony na liście zapisów. Każdy pilot i kapitan zostanie zaakceptowany jedynie gdy oficjalny formularz rejestracyjny zostanie prawidłowo wypełniony, podpisany i dostarczony przed 31 marca. Data wpływu wpisowego na konto jest oficjalną datą przyjęcia do Mistrzostw.