TASK 6... cancelled

July 21, 2017, 11:42 a.m. / Maciej Całka
We are just after the Briefing, the gliders are ready... But finally we can't open the start line. The Task-setter cancelled the task when all gliders were in the air because of the rain and low cloud base. It was nice to make gropup photo on the grid. We have prize-givin ceremony at the evening.

Aktualizacja 13:14: Niestety ze względu na niekorzystną pogodę oraz słabe perspektywy poprawy konkurencja w dniu dzisiejszym została odwołana.